HÁZIREND

A Várkúti Erdei Tanya területére

 

 

1.    A Várkúti Erdei Tanya mélyen a Bükkben, erdős területen, a Bükki Nemzeti Park területén fekszik ezért a Bükki Nemzeti Park irányadó, szigorú és általános szabályzatait, figyelmeztetéseit és tájékoztatásait mindenki köteles betartani!

 

2.   Az általános tűzvédemi, rendvédelmi és környezetvédelmi szabályok betartása szigorúan kötelező!

 

3.     A tanya, kulcsos házról szóló tájékoztatóját mindenkinek köteles betartani!

 

4.   Tüzet rakni és dohányozni csak az arra kijelölt helyen szabad!

 

5.   Szigorúan tilos a tanya egész területén gyúlékony, illetve az emberi egészségre ártalmas anyagot tárolni!

 

6.  Tilos az olyan tevékenység, illetve magatartás folytatása, amely a csend és a nyugalom megzavarására irányul!

 

7.  Tilos az olyan tevékenység, illetve magatartás folytatása, amely mások testi, lelki és egészségi állapotát veszélyezteti!

 

8.   Nem vállalunk felelősséget a szálláshely területén bekövetkezett személyi sérülésekért, balesetekért!

 

9.   Cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személy(ek)ért, nevében és helyette a törvényes képviselője, gondviselője jár el!

 

10. Nem vállalunk felelősséget a szálláshely területén a vendégek által elhelyezett vagyontárgyakért!

 

11.  Károkozás esetén a vendég, az általa okozott kárt köteles a szálláshely elhagyása előtt a szállásadó felé megtéríteni! ( A Ptk. 1959. IV. tv. Kártérítésről szóló jogszabályai az irányadóak.) Csoportnál a károsulttal szemben elkövetett károkozás esetén a felelősség egyetemleges! ( Ptk. 344§.)

 

12. A zállásadó tulajdonában lévő vagyontárgyak eltűnéséért a vendég(ek) felel(nek)! Lopási, betörési kísérlet rendőrségi feljelentést és kivizsgálást von maga után!

 

13. A szálláshelyen kizárólag a hivatalos vendégkönyvben szereplő vendégek tartózkodhatnak!

 

14.  Érkezés-induláskor mindíg konzultálni kell a tulajdonos / üzemeltetővel!!! A tanya elhagyása előtt meg kell várni az üzemeltetőt! A pihenőház elfoglalásának - elhagyásának idejét módosítani is lehet, erről azonban előre tájékoztatni kell az üzemeltetőt. Ilyen esetben az üzemeltető nem garantálja, hogy mindíg alkalmazkodni tud, az új időponthoz mivel sok egyéb dolgok mellett az esetleges vendégfordultához is igazodnia kell! Amennyiben a megjelölt, illetve megállapodott időig nem adják le a kulcsot, illetve tartós időhúzás esetén az üzemeltető +1 éjszaka teljes árát számolja fel! ( fő / éj )

 

15. Mindenki köteles a szálláshely rendeltetésszerű használatára, illetve a házirend minden pontjának betartására!

 

16. Az a személy aki a házirend bármely pontját megszegi, az köteles elhagyni a szálláshely területét minden egyéb körülmény figyelembe vétele nélkül!

 
 

A károkozásról szóló rész kivételével ezen házirend pontjai ellen minden jogorvoslat kizárva!

                                                                                            -   Üzemeltető  -

Menüdoboz
Diavetítő